Gweithwyr

O ganlyniad i ymrestru awtomatig, mae miliynau o bobl wedi cael eu hymrestru i mewn i bensiwn gweithle. Darganfyddwch sut mae hyn yn effeithio arnoch.

Mae miliynau o weithwyr yn cael eu hymrestru’n awtomatig ar gyfer pensiwn gweithle gan eu cyflogwr, erbyn mis Awst 2017, roedd dros 8.5 miliwn eisoes wedi cael eu hymrestru. Mae cynilo i mewn i bensiwn gweithle yn hawdd – nid oes rhaid i chi wneud unrhyw beth. Unwaith y byddwch wedi cael eich ymrestru gan eich cyflogwr, nid yn unig y byddwch chi’n talu i’r cynllun, ond bydd eich cyflogwr hefyd ac efallai y byddwch hefyd yn cael rhyddhad treth gan y Llywodraeth.

Gall pensiynau gymryd nifer o wahanol ffurf ac efallai yn y gorffennol mae’ch cyflogwr wedi rhoi gwahoddiad i chi ymuno â phensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio neu bensiwn personol. Darganfyddwch fwy am y gwahanol fathau o bensiwn.

Bydd angen i’ch cyflogwr eich ymrestru i gynllun pensiwn gweithle os:

Gallwch ddewis eithrio allan os ydych yn dymuno, ond mae hynny yn golygu colli allan ar gyfraniadau gan gyflogwr a’r llywodraeth – ac os byddwch yn aros i mewn, bydd gennych eich pensiwn eich hun y byddwch yn ei gael pan fyddwch yn ymddeol.

Dyddiad yn effeithiolIsafswm cyfraniad cyflogwrCyfraniad gweithiwrCyfanswm isafswm y cyfraniad
Ar hyn o bryd tan 5 Ebrill 20181%1%2%
6 Ebrill 2018 i 5 Ebrill 20192%3%5%
6 Ebrill 2019 ymlaen3%5%8%

Noder Efallai y byddwch chi a / neu’ch cyflogwr eisoes wedi dewis i dalu mwy nag isafswm y cyfraniadau. Os yw eich taliadau yn fwy na’r lefelau isafswm uwch, nid oes angen i chi dalu mwy.

Darganfyddwch yr isafswm mae’n rhaid i’ch cyflogwr ei gyfrannu at eich pensiwn gweithle unwaith y byddwch wedi ymrestru:

Cyfrifiannell Pensiwn MAS

Rydych chi’n gweithio, mae’ch pensiwn yn gweithio. Darganfyddwch y buddion.

Edrychwch ar ein tudalen syn herio’r myth ynghylch pensiynau

Gwrandewch ar Theo Paphitis yn esbonio’r manteision o Ymrestru Awtomatig i weithwyr a gweld hanesion rhai o’r rhai sydd eisoes wedi cael eu hymrestru i mewn i bensiwn gweithle ar ein tudalen astudiaeth achos.

Darganfyddwch fwy o wybodaeth am ymrestru awtomatig yn ein canllaw pensiwn gweithle.